Batteri

Vedlikeholdslading:
Batterier som skal lagres over lengre tid (~2 mnd) bør lagres ved ca 60 % lading. Dette kan du oppnå ved å lade et tomt batteri ca. ½ – 1/3 av normal ladetid. (1t v 2200 mah, 2 t v 6000 mah batteri)

Opplever du kortere levetid på batteriet?

Test levetiden ved å gjøre følgende:

  1. Lad batteriet helt opp. (Til det lyser grønt lys på laderen)
  2. Koble til batteriet og skru på produktet. (Hold inne i minst 5 sekunder.)
  3. Sett de på rødt nivå. (Trykk på knappen til den lyser kontinuerlig rødt.)
  4. Sett en timer på 30 min
  5. Legg produktet i romtemperatur
  6. Etter 30 min sjekk om de fortsatt er på og lyser rødt. Kjenn om du kjenner fysisk varme fra produktet.
  7. Sett en timer på 1,5 time.
  8. Sjekk om de fortsatt er på og lyser rødt. Kjenn om du kjenner fysisk varme fra produktet.

Sikkerhet:
Skadde batterier kan potensielt utgjøre en risiko for brann og medfølgende personskader.
Oppdager du fysiske skader på ditt batteri, skal batteriet umiddelbart tas ut av bruk.
Har du spørsmål vedrørende batterienes tilstand og sikkerhet, ta kontakt med oss på kundeservice.

Lagre de skadde batteriene på et brannsikkert sted, og lever de så snart som mulig til godkjent gjenvinningsstasjon.

Opplever du at cellene på batteriet «blåses opp» skal bruk av batteriene straks opphøre. Lagre batteriene på et sted der det ikke utgjør noe fare for brann. Lever skadde batterier til godkjent gjenvinningsstasjon. Ta kontakt med oss på kundeservice for videre veiledning.

Vi bruker Li-Ion polymer batterier i våre produkter.
Alle våre batterier har en innebygget beskyttelseskrets for å beskytte batteriet mot over-oppladning og dyp utladning.

I likhet med andre Li-Ion Polymer batterier har våre batterier en brusklevetid på 400-600 ladesykluser, ved normal bruk og vedlikeholdslading.