Hvordan påvirkes batterier av kulde?

Raske tips om batterier i kulde: 

  • Etterstreb alltid å varme opp nedkjølte batterier før du tar de i bruk. (f.eks. på kropp) 
  • Nedkjølte (kaldere enn 0 grader C på selve batteriet) batterier mister en del av sin totale kapasitet ved bruk, men dette kan i stor grad motvirkes ved å varme opp batteriene før du slår på produktet.
  • Ikke lad batterier i minusgrader. 

Batteriene i våre produkter er av typen Litium-Polymer. Generelt brukes denne batteritypen i alle former for oppladbar, personlig elektronikk, så som mobiltelefoner, PCer, hodelykter, osv. På grunn av egenskaper som høy energitetthet, god oppladningsevne (sykluser) og relativt høy evne til å levere nok strøm over kort tid. (Effekt). En av ulempene med denne typen, og for øvrig de fleste typer batterier, er at evnen til å holde på og levere strøm svekkes av kulde. Dette kan motvirkes ved å endre kjemien i batteriene, slik at de er mer motstandsdyktig mot frost, men på denne måten reduseres også kapasiteten på det jevne. Selve batterielektrolytten fryser ikke før temperaturen er nede i ca. -40 °C. Men ved en battericelletemperatur på ca. -20 °C forventes det at kapasiteten er ca. halvert, for et gjennomsnittlig batteri. Ved opplading stiller det seg noe annerledes, men å lade batterier i streng kulde frarådes. da det kan skade batteriet ved at det dannes belegg på anoden, noe som drastisk reduserer funksjonaliteten til batterier.  
 
Bruk:  
Kapasitet forringes, litt avhengig av type, men ca. til 50% ved BATTERITEMPERATUR på ca – 20 °C. Batterier tar ikke skade av å brukes i temperaturområder ned til -20. (husk, dette er selve cellens temperatur.) MEN; for å få best mulig kapasitet; forsøk alltid å starte produktet med et batteri som holder så nær romtemperatur som mulig. Vi anbefaler for eksempel å oppbevare batterier på/nær kropp før bruk.  
Når batteriene er i bruk, genererer de egenvarme, så da er de mye mindre sårbare for ytre temperaturer. 
  
Oppbevaring: Det er ingen problemer med å oppbevare batterier i temperaturområdet 0-40 grader. For kortere tidsrom tåler batteriet fint å lagres i -20 til +45.  

Lading: Lad aldri batterier i minusgrader. Dette kan føre til belegg på anoden, noe som permanent forringer batteriets kapasitet.  


 

Mvh Rasmus Fannemel, Produktutviklingssjef, Heat Experience