Lader

Bruk:
Om laderen fungerer normalt:

Lyset på laderen skal lyse grønt når du plugger den i støpselet uten at batterier er tilkoblet.

Ved lading:
Lyset skal skifte til rødt når du kobler i et batteri som tar lading.
Når batteriet er ferdigladet, skifter lyset til grønt.

Feilsøking:
Mistenker du at noe er galt med din lader, kan du teste med et annet batteri om du har dette. Et defekt batteri kan gi «symptomer» på defekt lader.

 
Sikkerhetsinformasjon:
Les bruksveiledningen før bruk.
Lad aldri batterier uten å være til stede.
Våre ladere er ikke godkjent for utendørs bruk.